Wednesday, July 18, 2018

குருபாத பக்தி

Image may contain: one or more people and closeup

இந்த ஜீவாத்மா (சரீரத்துள் அடங்கிய ஆத்மா) முக்குணங்களுக்கு (ஸத்துவம், இராஜஸம், தாமஸம் ஆகிய மூன்று குணங்கள்) அப்பாற்பட்டதே. ஆயினும், மாயையின் மோஹத்தால், தான் ஸச்சிதானந்த சொரூபம் என்பதை மறந்து, வெறும் தேஹமே என்று நினைத்துக்கொள்கிறது. 


இது நேர்ந்தபின், தேஹத்தின்மீது உண்டான அபிமானத்தினால் "நானே செயல்புரிபவன், நானே அனுபவிப்பவன்!" என்ற நம்பிக்கை பெருகுகிறது. ஒன்றின் பின் ஒன்றாகத் தொடர்ந்து வரும் துன்பங்களால் வாழ்க்கையில் வெறுப்பேற்பட்டுத் தப்பிக்க வழி தெரியாமல் விழிக்கிறது.

குருபாத பக்தியே இந்த ஈனமான நிலையி­ருந்து விடுபடும் மார்க்கமாகும்.


http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

மாயையை ஒழிக்கும் ஒரே வழி


Image may contain: 1 person, smiling
எளிமையான உபாயங்களிலேயே மிக எளிமையான உபாயம் ஸாயீயின் பாதங்களை இதயத்தில் நிறுத்துவது தான்.  மாயையை ஒழிக்கும் ஒரே வழி இதுவே.  புகலிடமும் இதுவே!

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

Monday, July 16, 2018

கர்மத்தை அனுபவித்துத்தான் தீர்க்கவேண்டும்.

Image may contain: 1 person


மனிதன் வாஸ்தவமாகவே சுதந்திரமுள்ளவனாக இருந்தால், இரவு பகலாக சுகத்திற்காக உழைப்பவன் ஏன் கஷ்டத்தை மட்டுமே அடைகிறான்? அவனுடைய விதி அவ்வளவு வ­லிமையானது.   இங்கும், அங்கும், எங்குமே துக்கத்தைத் தவிர்ப்பதில் ஸாமர்த்தியம் மிகக் காட்டினாலும், விதி அவனை விடுவதாக இல்லை.

அதை உதறித்தள்ள முயன்றால், அது கெட்டியாகப் பிடித்துக்கொள்கிறது; விலக்கிவிட முயன்றால், மேலும் அழுத்தமாகத் தழுவுகிறது!  இரவுபகலாக மனிதன் நடத்தும் போராட்டமெல்லாம் வீணாகிப்போகிறது.

மனிதன் நிஜமான சுதந்திரம் பெற்றிருந்தால், சுகத்தைத் தவிர வேறெதையும் நாடமாட்டான்; லவலேசமும் (சிறிதளவும்) சந்தேஹமிருந்தால் துக்கத்தின் அருகிலேயே செல்லமாட்டான் அல்லனோ?

சுதந்திர புத்தியுள்ள மனிதன் பாவமே செய்திருக்க மாட்டான். சுகத்தை சம்பாதித்துக் கொள்வதற்கும் விருத்தி செய்துகொள்வதற்கும் புண்ணிய காரியங்களை ஸமிருத்தியாகச் (செழிப்பாகச்) செய்திருப்பான்.

ஆனால், எந்த மனிதனும் சுதந்திரமுள்ளவன் அல்லன்; கர்மத் தளைகள் அவனைப் பின்தொடர்கின்றன. கர்மத்தின் வழிமுறைகள் விசித்திரமானவை; மனிதனுடைய வாழ்க்கையின் சூத்திரத்தை அவையே இழுக்கின்றன.

இதன் காரணமாக, புண்ணியத்தை நாம் லக்ஷியமாகக் கொண்டாலும், பாவத்தை நோக்கி வ­லிமையாக இழுக்கப்படுகிறோம். நற்செயல்களைத் தேடும் பணியிலேயே நம்முடல் பாவங்களைத் தொட்டுவிடுகிறது!


ஆனால், விதியின் வழிமுறைகள் விளக்கமுடியாதவை; லாபத்தையும் நஷ்டத்தையும் மாறிமாறிக் கொடுக்கும்; அந்தக் கணக்கு நமக்குப் புரியாது. கர்ம வினைகளுக்கேற்றவாறு இன்னல்கள் விளைகின்றன; நமக்கு வரக்கூடாத வியாதிகளும் வந்து நம்மைத் துன்புறுத்துகின்றன.

கர்மத்தை அனுபவித்துத்தான் தீர்க்கவேண்டும். எத்தனை ஜன்மம் எடுத்தாலும் இதுவே நிச்சயம். கர்மவினை அனுபவித்து அழிவதற்கு முன்பு, எந்த உபாயமும் எடுபடாது.

இருப்பினும், ஒருவருடைய பாக்கியத்தால் பாபாவின் அருட்பார்வை கிடைத்தால், அது வியாதியைத் துடைத்துவிடுகிறது. பீடிக்கப்பட்டவர் வியாதியைச் சுலபமாகவும் துன்பமின்றியும் பொறுத்துக்கொள்வார்.  வியாதி பொறுக்கமுடியாத வ­லியையும் கஷ்டத்தையும் கொணர்கிறது. பாபா தம்முடைய கருணை மிகுந்த பார்வையால் எந்த துக்கமும் ஏற்படாதவாறு வியாதியை நிவாரணம் செய்துவிடுகிறார்.

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

Sunday, July 15, 2018

சீரடிக்குப் போய் வாருங்கள்

Image may contain: 1 person, smiling

ஷீரடிக்குச் சென்று ஸமர்த்த ஸாயீயை தரிசனம் செய்யலாமே !.  அவசியம் அங்கே சென்று தயாஸாகரமான அந்த ஞானியிடம் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்.

ஸாயீயினுடைய  சந்நிதியில் ஒரு கணம் இருந்தாலும் அலைபாயும் மனம் அமைதியுறுகிறது.  உடனே ஹரிபாதங்களை நாடுகிறது.  பிறகு அங்கிருந்து மனத்தைத் திரும்ப இழுப்பது கடினமாகிவிடுகிறது.

பல தேசங்களிலிருந்து மக்கள் அங்கே குழுமுகின்றனர்.  ஸாயீயின் பாததூளியில் புரளுகின்றனர்.  மஹாராஜ் அளிக்கும் உபதேசங்களுக்குப் பணிவுடன் கீழ்ப்படிகின்றனர்.  அவருக்கு ஸேவை செய்து,  விரும்பியவற்றைப் பெறுகின்றனர்.

இதுவே அவருடைய பிரஸித்தியான கீர்த்தி.  குழந்தைகளிலிருந்து கிழவர்கள்வரை அனைவரும் அவரை அறிவர்.  அவர் உம்மீது கருணை வைத்தால் உம்முடைய துக்கம் நிவர்த்தியாகிவிடும்.

இக்காலத்தில் "ஷீரடி" ஒரு க்ஷேத்திரம் ஆகிவிட்டது.  இரவுபகலாக யாத்திரிகர்கள் வந்துகொண்டேயிருக்கின்றனர்.  ஸாயீயின் தரிசனம் எவ்வளவு நன்மை செய்கிறது என்பதை நீங்களும் சொந்த அனுபவத்தில் உணரலாம்.

சீரடிக்குப் போய் வாருங்கள்; உங்களுடைய மனோரதம் நிறைவேறும்.

பாபாவைத் தரிசனம் செய்யுங்கள் ; அவருடைய பாதங்களில் வந்தனம் செய்யுங்கள் ;  உம்முடைய உள்ளத்து ஆசையை அவரிடம் விளக்கமாகச் சொல்லுங்கள் ;  அவர் உங்களை ஆசீர்வாதம் செய்வார்.

 சீரடிக்குப் போனால் உங்களுக்கு சுபம் உண்டாகும் ;  பாபாவின் வழிமுறைகள் கற்பனைக்கெட்டாதவை !
"நீரே கதி" என்று அவரைச் சரணம் அடையுங்கள் ;  நீங்கள் மங்களம் நிறைந்தவராக ஆகிவிடுவீர்கள்.

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

Saturday, July 14, 2018

தூய பக்தி

No automatic alt text available.

"பாபா ஏங்குவது பக்திக்காக,  அது அபூர்வமாகிவிட்டது.   தூய பக்தியுடன் பாபாவின் திருவருளை நாடும் பக்தனுக்கு அவர் தம்மையே ஈந்துவிடுகிறார்!"

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

Tuesday, July 10, 2018

ஸாயீ ஒரு மஹான்

Image may contain: one or more people

எனக்கு ஸாயீ தரிசன பாக்கியம் கிடைத்துவிட்டது; என்னுடைய சந்தேகங்கள் நிவிர்த்தியாயின; ஸாயீயின் புனிதமான சங்கம் கிடைத்தது; நான் பரமானந்தம் அடைந்தேன்.

ஸாயீயினுடைய கிருபைமிகுந்த பார்வை பல ஜன்மங்களாக நான் சேமித்த பாவங்களை அழித்து, அவருடைய பாதங்கள் அழியாத ஆனந்தத்தை எனக்களிக்கும் என்னும் நம்பிக்கையை வேர்விடச் செய்தது.

ஸாயீ ஒரு மஹான்; மஹாயோகீச்வரர்; பரமஹம்ஸர்; ஞானிகளில் சிரேஷ்டமானவர். மானஸஸரோவர் போன்ற ஸாயீயின் பொற்கமலப் பாதங்கள், காக்கையான என்னையும் அன்னபக்ஷியாக மாற்றும்; மாபெரும் பாக்கியத்தால் அவர் பாதம் கண்டேன்!

பாவங்களையும் இடர்களையும் இன்னல்களையும் நாசம் செய்யும் ஸாயீயினுடைய தரிசனமும் புனிதமான சங்கமும் என்னைத் தூய்மைப்படுத்திவிட்டன.

 ஸாயீ மஹராஜரை நான் சந்தித்தது பல ஜன்மங்களில் சம்பாதித்த புண்ணியத்தின் பலனே! ஸாயீயின் உருவம் நம் பார்வையில் பரவியவுடனே சகல சிருஷ்டிகளும் ஸாயீ ரூபமாகத்தான் தெரிகின்றன.

- அன்னாஸாஹேப் தபோல்கர்

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

Monday, July 9, 2018

ஸாயீயின் ரூபம் கண்முன்னே தோன்றும்

No automatic alt text available.

ஸாயீயின் கதை நிர்மலமானது. பிரேமையுடன் இதை ஸத்ஜனங்கள் (நல்லோர்) செவிமடுக்கட்டும்; அவர்களுடைய பஞ்சமஹாபாபங்களும் வேரோடு எரித்து நாசமாக்கப்படும்.

 மனிதப்பிறவி என்னும் பந்தத்தில் நாம் இறுக்கமாகக் கட்டப்பட்டிருக்கிறோம். இந்தக் கட்டுகளுள் நம்முடைய நிஜரூபம் மறைந்துகொண் டிருக்கிறது. ஸாயீயின் கதையைக் கேட்பது இக் கட்டுகளைத் தளர்த்தி "ஆத்மதரிசனம்" கிடைக்கச் செய்யும்.

ஆகவே,   இக் கதைகளை மரணபரியந்தம் நினைவில் வைப்போம்;    தினமும் இவற்றைப் பரிசீ­லிப்போம்.   உலக வாழ்வாலும் அதனுடைய துக்கங்களாலும் பொசுக்கப்படும் ஜீவன்களுக்கு சாந்தி கிடைக்கும்.

 பக்தியுடனும் விசுவாசத்துடனும் இக் காதைகளைப் படிப்பதாலும் கேட்பதாலும் ஸாயீ தியானம் ஸஹஜமாகவே (இயல்பாகவே) மலரும். ஸாயீயின் ரூபம் கண்முன்னே தோன்றி, பிறகு இதயத்தில் அமரும்.

இவ்வாறு ஸத்குருவின்மீது பக்தி செலுத்துவதால் உலகவாழ்க்கையில் பற்றற்ற மனப்பான்மை வளரட்டும். குருவைப்பற்றிய நினைவில் பிரீதியுண்டாகி, மனம் நிர்மலமாகட்டும். 


http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

குருபாத பக்தி

இந்த ஜீவாத்மா (சரீரத்துள் அடங்கிய ஆத்மா) முக்குணங்களுக்கு (ஸத்துவம், இராஜஸம், தாமஸம் ஆகிய மூன்று குணங்கள்) அப்பாற்பட்டதே. ஆயினும், ம...