Friday, June 24, 2011

தர்க்கவாதிகளுக்கும்,


தர்க்கவாதிகளுக்கும், விமர்சகர்களுக்கும், வாதப்பிரதிவாதங்களுக்கும் இங்கு இடமில்லை. தேவை அளவற்ற நம்பிக்கையும், பக்தியுமே (பொறுமை) . ஷிர்டி சாய்பாபா        

ஸாயீயின் கதைகளை மனத்தில் ஓடச்செய்வோம்

பாபா சொன்ன, ஞானத்தை அருளும் கதைகள் எத்தனையோ !   பக்தி மார்க்கத்தை வழியாகக் காட்டப்பட்ட பக்தர்கள் எத்தனையோ !  இக் கதைகளை பயபக்திய...