Friday, June 24, 2011

தர்க்கவாதிகளுக்கும்,


தர்க்கவாதிகளுக்கும், விமர்சகர்களுக்கும், வாதப்பிரதிவாதங்களுக்கும் இங்கு இடமில்லை. தேவை அளவற்ற நம்பிக்கையும், பக்தியுமே (பொறுமை) . ஷிர்டி சாய்பாபா        

பக்தர்களின் பாவச் செயல்களும் தீவினைகளும்

கடவுள் மனித உருவில் அவதரிப்பது மனிதன் எளிய முயற்சியாலேயே சிறந்த பலனை அடைய ஏதுவாகிறது. ஆகையால் மனிதர்கள் கலியுகத்தில் மிக மிக அதிர்ஷ்டம...