Tuesday, July 5, 2011

கண்ணின் இமை போல்


கண்ணின் இமை போல் என் அன்பு உள்ளம் கொண்ட பக்தனை நான் இரவு, பகலாக காப்பேன்.- ஷிர்டி சாய்பாபா

பக்தர்களின் பாவச் செயல்களும் தீவினைகளும்

கடவுள் மனித உருவில் அவதரிப்பது மனிதன் எளிய முயற்சியாலேயே சிறந்த பலனை அடைய ஏதுவாகிறது. ஆகையால் மனிதர்கள் கலியுகத்தில் மிக மிக அதிர்ஷ்டம...