Monday, July 18, 2011

இவ்வுலகை விட்ட பிறகும்இவ்வுலகை விட்ட பிறகும் சர்வ சக்தியுடன் வேலை செய்வேன். -ஷிர்டி சாய்பாபா

பக்தர்களின் பாவச் செயல்களும் தீவினைகளும்

கடவுள் மனித உருவில் அவதரிப்பது மனிதன் எளிய முயற்சியாலேயே சிறந்த பலனை அடைய ஏதுவாகிறது. ஆகையால் மனிதர்கள் கலியுகத்தில் மிக மிக அதிர்ஷ்டம...