Sunday, May 27, 2012

பாபா தமிழ் பாடல்கள்

பாபா தமிழ் பாடல்கள்: எழுத்து, குரல் பாபா வசந்த் நடராஜன்:

மேலும் பாடலகளுக்கு:  http://www.shirdisaibabasayings.com


http://www.shirdisaibabasayings.com

ஸத்குருவின் உதவி

               சாயிபாபாவைப் போன்ற ஸத்குருக்கள் நமது அறிவாற்றல் என்னும் கண்களைத் திறந்துவிட்டு,  ஆத்மாவின் தெய்வீக அழகுகளை நமக்குப் புலப்ப...