Wednesday, June 27, 2012

யோகம்

என் அனுகிரகத்தால் இந்தப் பிறவியில் என்னை ஆராதிக்கிறாய்.என்னை ஸ்மரிக்கிறாய்.அப்படி என்னை ஸ்மரிக்கும் அவகாசம் உனக்கு கிடைத்ததே ஒருயோகம்.-ஷீரடிசாய் பாபா.
http://www.shirdisaibabasayings.com

ஸத்குருவின் உதவி

               சாயிபாபாவைப் போன்ற ஸத்குருக்கள் நமது அறிவாற்றல் என்னும் கண்களைத் திறந்துவிட்டு,  ஆத்மாவின் தெய்வீக அழகுகளை நமக்குப் புலப்ப...