சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Sunday, December 1, 2013

நீங்களும் நானும் ஒன்றேஉங்கள் ஆர்வத்தை என் மீது மட்டுமே வைத்திருங்கள்.என்னையே தியானியுங்கள்.என் மீதே தீவிர அன்பைக் கொண்டிருங்கள்.அப்போது நீங்களும் நானும் ஒன்றே என்ற உண்மையை நிச்சயமாக உணர்வீர்கள்.ஆத்மார்த்த உறவு இருந்தால் தானாகவே அனுசந்தானம் (இணைதல்) ஏற்படும்- ஸ்ரீ சாயி திருவாய்மொழி.
http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil