சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Saturday, February 20, 2016

ஏன் இவ்வாறு வேதனையில் கஷ்டப்பட வேண்டும்என் கேள்வி என்னவென்றால் அடியவர்கள் அனைவரும் வேதனையில் உழன்ற வண்ணம் உள்ளனர். ஒவ்வொருவரும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில் உழன்று வருகின்றனர். பாபாவுக்கு நெருக்கமாய் இருந்தபோதும் இவர்கள் ஏன் இவ்வாறு வேதனையில் கஷ்டப்பட வேண்டும்?

 பதில் : எல்லா பக்தர்களும் கண்டிப்பாக வேதனையில் இல்லை. உண்மையான பக்தர் எவரும் இவ்வுலக வேதனைகளை வேதனைகளாகக் கருதுவதில்லை. பாபாவை விட்டு பிரிந்திருப்பதையே, உண்மையான பக்தர், பொல்லாத வேதனையாகக் கருதுவர். உலகையே பணயம் வைத்தும்கூட பாபாவுக்கு நெருக்கமாய் இருப்பதையே அவர்கள் முயற்சி செய்வார்கள். சாதரணமாக வேதனையில் இருக்கும் மக்களே பாபாவை நாடி வருகின்றனர். பிரச்னை எதுவுமே இல்லையென்றாலும்  பாபாவை நாடி வருபவர்கள் சிலர் உண்டு. மனிதர்கள் எப்போதும் இறைவனைப் பொறுத்தவரை இந்த விதமாகவே நாடுகிறார்கள். இருந்தபோதிலும் பாபா அனைவருக்கும் அருட்கடாட்சம் வழங்கி வருகிறார். பாபாவை பூஜை செய்ததால் அவர்கள் அவதிபடுகிறார்கள் என்று ஏற்றுக் கொள்ளமுடியாது. பாபாவை நெருங்காதிருந்தால் அவர்கள் வேதனை அதிகமாக இருந்திருக்கும் என்பதே உண்மை. பாபாவின் உதவியின் மகிமையை அவ்வளவு எளிதில் புரிந்து கொள்ளமுடியாது.


http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil