சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Monday, February 22, 2016

விரதம்
பாபாவிற்கு உண்ணாவிரதத்தில் அல்லது பட்டினியாக இருப்பதில் ஏன் நம்பிக்கை இல்லை என்பதை தங்களிடம் கேட்க விரும்புகிறேன் ?

எந்த தாயும் தன் குழந்தை தனக்காக உண்ணாமல் இருப்பதை விரும்புவதில்லை. அதேபோலத்தான் பாபாவும். கடுமையான விரதங்களைக் கடைபிடிக்கும் கஷ்டங்களை தன்  குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்காமல் பாபா அவர்களை கவனித்துக் கொள்கிறார்.
மனம் விரதத்தில் லயிக்காமல் உடளவு மட்டும் விரதம் இருப்பதில் எந்தப் பலனும் இல்லை. உண்ணாவிரதம் இருக்கும் போது, மனம் உலக நாட்டங்களையும் எதிர்மறையான எண்ணங்களையுமே நினைத்துக் கொண்டிருந்தால் அவ்விரதத்தால் என்ன பயன் ? அவ்விரதத்திற்கு அர்த்தமேயில்லை.
 இந்து மதத்தில் விரதம் என்பது உடலை முதலில் ஒரு கட்டுப்பாட்டிற்குக் கொண்டு வந்து திடப்படுத்தி பின்னர் மெல்ல மெல்ல சூட்சும நிலைகளுக்குக் கொண்டு செல்லும் கருத்தில் ஏற்பட்டது. பக்தி மார்கத்தில், குருவிடம் தன்னைத் தானே முழுமையாக அர்பணித்துக் கொள்வது மட்டுமே தேவைபடுகிறது. முழுமையான சரணாகதி அடையும் போது, பாபா மற்ற எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்கிறார். 

நான் உன்னோடு தானே இருக்கிறேன். நடப்பவற்றை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன். விரதம் என்ற பெயரில் பட்டினியை விட்டுவிடு."
 - ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா.{ ஸ்ரீ சாய் சத்சரித்திரம் }

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil