சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Sunday, March 20, 2016

பாபாவிற்கு தினசரி பூஜை எப்படி செய்ய வேண்டும்

பாபாவிற்கு தினசரி பூஜை எப்படி செய்ய வேண்டும் ?

பதில் : உங்கள் தினசரி பூஜையில் அன்புடன் சமர்ப்பிக்கப்படும் ஒரு மலர் அல்லது ஊதுபத்தியே போதுமானது. சடங்குகள் எதுவும் தேவையில்லை.
நீங்கள் எது செய்தாலும் ஒருமுனைப்பட்ட மனதுடன் செய்யுங்கள்.
 சம்பிரதாயமான பூஜை எதுவும் செய்ய இயலவில்லை என்றால் சற்றும் வருத்தப்பட வேண்டாம். வீட்டை விட்டு செல்லும் முன்னும், உறங்கப்போகும் முன்னும் ஒரு சிறிய வழிபாடு போதுமானது. மனதை ஒருமுகப்படுத்தி பாபாவையே நினைப்பதன் மூலம் மானசீகமாகக்கூட நீங்கள் பூஜை செய்யலாம். பாபாவை இடைவிடாது அன்புடன் நினைத்துக் கொண்டிருப்பதே சிறந்த வழியாகும். ஸ்ரீ சாயி சத்சரித்திராவை தினமும் படியுங்கள்.


 http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil