சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Friday, July 28, 2017

ஸ்ரீ சுவாமி சமர்த்தரின் வாழ்க்கை சரிதம்.ஸ்ரீ சுவாமி சமர்த்தரின் வாழ்க்கை சரிதத்தை ஆங்கிலத்தில் படிக்க கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க்'ஐ க்ளிக் செய்யவும்.

https://drive.google.com/file/d/0B7G8udmBMXCMVDRWbGpHcXRKVjNhQ1EyYWwwVFZPeUVvSmpZ/view?usp=sharinghttp://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil