Sunday, October 1, 2017

கடந்தகால புண்ணியங்கள்
உன்னுடைய கடந்தகால புண்ணியங்கள் நிறைய இருப்பதால் இங்கு வந்திருக்கிறாய். எவனொருவன் இந்த மசூதியில் காலடி எடுத்து வைக்கிறானோ அவனுக்கு இம்மையிலும் மறுமையிலும் எந்த கெடுதலும் ஏற்படாது. எனவே கவலையை விடு.-ஷீரடி சாய்பாபா.

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

ஸாயீயின் கதைகளை மனத்தில் ஓடச்செய்வோம்

பாபா சொன்ன, ஞானத்தை அருளும் கதைகள் எத்தனையோ !   பக்தி மார்க்கத்தை வழியாகக் காட்டப்பட்ட பக்தர்கள் எத்தனையோ !  இக் கதைகளை பயபக்திய...