Thursday, March 29, 2018

ஆன்மீக முன்னேற்றம்

Image may contain: 1 person, smiling

பக்தனுடைய ஆத்மசுகம் குருவுக்கு பெருமகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. பக்தன் எவ்வளவுக்கெவ்வளவு ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைகிறானோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு குரு குதூகலம் அடைகிறார், அந்த பக்தனைக் கொண்டாடுகிறார்.http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

பாபா பட்டினி கிடக்க அனுமதித்ததில்லை

பாபா என்றும் பட்டினி கிடந்ததில்லை; மற்றவர்களையும் பட்டினி கிடக்க அனுமதித்ததில்லை.  பட்டினி கிடப்பவரின் மனம் சாந்தமாக இருக்காது; அவர் எப...