சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள்

நீங்கள் சாயி சாயி என்று நாமஜபம் செய்வதை பாபா  எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் வீட்டில்  பாபாவின் படத்திற்கு செய்யும்...

Friday, April 20, 2018

பாபா அருள் செய்யும் பாணி

Image may contain: 3 people

பாபா அருள் செய்யும் பாணியே அலாதியானது.
பலனடையும் பக்தருக்கு தான் தீட்சை (மந்திர உபதேசம்) பெறுகிறோம் என்று தெரியாமல்கூட போகலாம்.
சிலருக்குக் கேலிக்கும் சிரிப்பிற்கும் இடையே தீட்சை அளிக்கப்பட்டது.
அவருடைய தீட்சை அளிக்கும் முறையைக் குறிப்பிட்ட பக்தரின்
மனோதர்மம், பக்தி, சேவை, பிரேமை, விசேஷகுணம் இவற்றிற்கேற்றவாறு தேர்ந்தெடுத்தார்.
யாரிடமாவது பிரியமேற்பட்டால், அவருக்கு தீட்சை அளித்து அனுக்கிரகம் செய்வார்.http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil