Wednesday, September 28, 2022

எல்லாப் பாவங்களும் ஒழிய பாபாவின் பாதங்களை வழிபடுங்கள் ‌!பாபாவே தன் அடியவர்களுக்கு, கேட்டதையெல்லாம் கொடுக்கும் கற்பகத்தரு ஆவார்.  அவருடைய புனிதமான சந்நிதியில் இருந்துகொண்டு அன்புடனும் ஆர்வத்துடனும் சேவை செய்தால், நம் வாழ்விற்கான சிரமமான முயற்சிகள் எதுவும் தேவையில்லாது செய்துவிடுவார். ஆகவே, எப்பொழுதும் பாபாவின் உறவை நாடுங்கள்;  அவரின் வாழ்க்கைச் சரித்திரத்தைக் கேளுங்கள்.  எல்லாப் பாவங்களும் ஒழிய அவருடைய பாதங்களை வழிபடுங்கள் !


- ஸ்ரீசாயி சத்சரித்திரம்

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

Tuesday, September 27, 2022

பக்தி மார்க்கத்தைத் தவிர்த்து, வேறோர் குறுக்கு வழியில் நான் கிடைக்கமாட்டேன் !
பக்தி மார்க்கத்தைத் தவிர்த்து, வேறோர் மார்க்கத்தில் நான் கிடைக்கமாட்டேன்.  என்னை அடைய நினைப்பவர்களுக்கு பக்தி மார்க்கத்தைவிட மற்றொரு குறுக்குவழி இல்லை என்பதை உறுதியாக நினைவில் கொள்ளுங்கள்!


- ஸ்ரீ சாயி திருவாய்மொழி

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

Monday, September 26, 2022

சதா கட்டுப்பாடில்லாத மனத்தை உடையவன் என்னை அடையமுடியாது !சதா கட்டுப்பாடில்லாத மனத்தை உடையவன் என்றுமே, எதிலுமே திருப்தி அடையமாட்டான் !  அலைபாயும் புலன்களால் குழப்பப்பட்ட மனத்துடன்,  இதயத்தில் நிம்மதியின்றி எப்பொழுதும் சாந்தியற்ற நிலையில் இருப்பவன் என்னை அடையமுடியாது !

- ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

Sunday, September 25, 2022

ஹரி... ஹரி.. ஹரி.. சாயி.. சாயி.. சாயி...


மருந்துகள் தந்தேன்;  மருத்துவம் செய்தேன் ;  பிறகு மருத்துவத்தை விட்டொழித்தேன்; ஹரி.. ஹரி.. ஹரி.. என மட்டுமே ஓதுவதில் இறங்கினேன். எல்லையில்லா அருளாளனான "ஹரி" எனும் புனிதநாமத்தை எண்ணற்று இடைவிடாமல் சொல்லிச் சொல்லியே நானும் ஹரி என்றாகி போனேன்.

- ஷிர்டி சாய்பாபா

(மண்ணிறங்கி வந்த தெய்வம் பாபா நூலிலிருந்து...)


இதையே பாபா,  "சாயி.. சாயி.. சாயி.. என்று எப்பொழுதும் நினைவூட்டிக் கொள்ளுங்கள்! அதுவே பிறவிக்கடலை கடக்க உதவும்!" ‌என்று நமக்கெல்லாம் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

Saturday, September 24, 2022

பஞ்சமஹாபாவங்களும் வேரோடு எரித்து நாசமாக்கப்படும் !ஸாயீயின் கதைகள் மிக மிகத் தூய்மையானவை. அன்புடனும் ஆர்வத்துடனும் இதை சத்ஜனங்கள்  (நல்லோர்கள்)  செவிமடுக்கட்டும். அவர்களுடைய பஞ்சமஹாபாவங்களும் வேரோடு எரித்து நாசமாக்கப்படும்.


- ஸ்ரீசாயி சத்சரித்திரம்


இங்கு பஞ்சமஹாபாவங்கள் என்பது...

1. கொலை, 
2. பொய், 
3. களவு, 
4. கள்ளருந்துதல்,
5. குருநிந்தை 

ஆகியவை ஆகும்.

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

Friday, September 23, 2022

குரு வழிபாடு - மனிதகுல விமோசனம் !குரு வழிபாட்டிற்குப் புறங்காட்டுபவன், அபாக்கியவானும் பாவியுமாவான்.   ஜனன மரண சுழற்சியில் மாட்டிக்கொண்டு இன்னல்பட்டே தீருவான்.  ஆன்மீக முன்னேற்றத்தின் வாய்ப்பை பாழடித்துவிடுகிறான்.  மறுபடி ஜனனம், மறுபடி மரணம் இவ்விரண்டுக்கும் இடையில் சிக்கிக் கொண்டு அலைவதே அவனது விதியாகிவிடும்.  ஆகவே, நாம் குருவின் சரித்திரத்தை செவிமடுப்போம்.  நிஜமான விடுதலையை சம்பாதிப்போம்.


- ஸ்ரீசாயி சத்சரித்திரம்

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

Thursday, September 22, 2022

வஞ்சகம் வைத்து வசைபாட வேண்டாம் !


ஓ!  மக்கள்தாம் எவ்வளவு நேர்மை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள்.  என் பாதங்களில் விழுந்து வணங்குகிறார்கள்.  தட்சணையும் அர்ப்பணம் செய்கிறார்கள்.   ஆயினும்,  மனத்துள்ளே வஞ்சகம் வைத்துக் கொண்டு எப்பொழுதும் வசை பாடுகிறார்கள்.  எவ்வளவு சாமர்த்தியமாக செயல்படுகிறார்கள்.

- ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா

(இது பாபாவின் தரிசனத்திற்காக வந்த பக்தரிடம் பாபா கூறியது.)

"உண்மையில் மற்றவர்களை தூஷித்துப் பேசுவதிலும்,  இழிவாகப் பேசுவதிலும் நம் மனம் ஈடுபடக்கூடாது என்று நம் எல்லோருக்கும் பாபாவால் விடுக்கப்பட்ட எச்சரிக்கை வார்த்தைகளாகும் என்பதை நாம் புரிந்துகொண்டு, அதன்படி நடந்துகொள்ளுதல் அவசியம் !"

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

எல்லாப் பாவங்களும் ஒழிய பாபாவின் பாதங்களை வழிபடுங்கள் ‌!

பாபாவே தன் அடியவர்களுக்கு, கேட்டதையெல்லாம் கொடுக்கும் கற்பகத்தரு ஆவார்.  அவருடைய புனிதமான சந்நிதியில் இருந்துகொண்டு அன்புடனும் ஆர்வத்துடனும்...