Saturday, January 22, 2011

ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு


ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு மனோபாவம் இருக்கும், எங்கு உன் மனம் சாந்தி அடைகிறதோ அங்கு இறைவன் இருப்பது போலவேயாகும். இதை அறிந்து நடப்பது நலனை கொடுக்கும். ஷிர்டி சாய்பாபா

உன் பணம் எனக்கு வேண்டாம்

சீரடிக்கு வந்த ஒரு பக்தர் பாபாவைத் தரிசனம் செய்ய மசூதிக்கு வந்தார்.  தரிசனம் செய்ய வருபவர்கள் அனைவரிடமும் பாபா தட்சிணை கேட்பது வழக்கம்...