Saturday, February 26, 2011

ஏழை, எளியவர்கள்


எங்கு ஏழை, எளியவர்கள். ஊனமுற்றோர், வயதானவர்கள், ஆதரிக்கபடுகிறார்களோ அங்கு நான் இருப்பேன். - ஷிர்டி சாய்பாபா   

ஸ்ரீ சாய்பாபாவின் ஆன்மீகப் பயிற்சி

ஸ்ரீ சாய்பாபா, ஒரே மாதிரியான ஆன்மீகப் பயிற்சியையே அனைவருக்கும் போதிக்கவில்லை. வருபவருடைய சூழ்நிலை, தன்மை, நிலைமை ஆகியவற்றுக்கு ஏற்றவாற...