Friday, May 27, 2011

பாபா வின் உபதேசம் 7


என்னிடம் வருபவர்களுக்கும் என்னை தஞ்சம் அடைபவர்களுக்கும்,  என் உபதேசத்திற்காக என்னிடம் தீவிர நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கும் நான் எப்பொழுதும் உயிருடன் இருக்கிறேன். - ஷிர்டி சாய்பாபா

விரதம் இருக்காதே, நான் உன்னோடு தானே இருக்கிறேன் - ஷீரடி சாய்பாபா

விரதம் இருக்காதே, நான் உன்னோடு தானே இருக்கிறேன் - ஷீரடி சாய்பாபா   https://youtu.be/S_9GmL4Z5OQ http://www.shirdisaibabasayings.com http://...