Monday, June 20, 2011

என்னுடைய பக்தன்


"என்னுடைய பக்தன் (மனிதன்) வேறு தேசத்திலிருந்தாலும் சரி, ஆயிரக்கணக்கான மயில்களுக்கு அப்பால் இருந்தாலும் சரி, சிட்டுக்குருவியின் காலில் நூல்கட்டி இழுப்பதுபோல் அவனை என்னிடம் கொண்டு வந்து சேர்பேன்" ஷிர்டி சாய்பாபா    

SHIRDI SAIBABA STORIES - YOUTUBE CHANNEL

SHIRDI SAIBABA STORIES - YOUTUBE CHANNEL https://www.youtube.com/channel/UCE_0CFsEDbiDOuOPAGP4Z4Q சீரடி சாய்பாபா சிலை உருவான கதை கேமராவில் ப...