Wednesday, December 14, 2011

தாராளமாக பொறுத்துக்கொள்வோம்


நடப்பதை தாராளமாக பொறுத்துக்கொள்வோம் அது சந்தோஷமாக இருந்தாலும் சரி, கசப்பான செயலாக இருந்தாலும் சரி. அல்லாமாலிக் நம்மை காப்பவர். நடப்பதை சுமப்பவரும் அவரே.
 

நாய் ரூபத்தில் உணவு உண்ண வந்த சாய்பாபா

நாய் ரூபத்தில் உணவு உண்ண வந்த சாய்பாபா  https://youtu.be/R528Bcsq50c http://www.shirdisaibabasayings.com http://www.facebook.com/shirdisaib...