Thursday, January 19, 2012

ஸ்ரீஹரி


கள்ளம் கபடமற்ற எளிய பக்தர்களுக்காக ஸ்ரீஹரி மிகவும் ஏங்குகிறார். அன்பு வலையில் ஒரு முழுமையாக கைதியாக இருக்கிறார். ஆனால் பெருமை கொள்பவர்களுக்கு, போலிகளுக்கு, வேஷதாரிகளுக்கு ஸ்ரீஹரி எட்டாத தூரத்தில் இருப்பார்.- ஷிர்டி சாய்பாபா

shri sai satcharithra Mahaparayan

Om Sai Ram 🙏 To the Ocean of Devotees,  Mahaparayan is started on the occasion of Shirdi Sai’s 100th Centenary year.  Devotees global...