Tuesday, July 31, 2012

நன்கு செய்து முடித்தார்

பாபா சில நேரங்களில் தனது பக்தர்களை பாசம் ததும்ப நோக்கினார்.சில சந்தர்பங்களில் அவர்கள் மீது கற்கள் விட்டெறிந்தார்.சில சமயங்களில் அவர்களை கடிந்து கொண்டார்.சில சந்தர்பங்களில் அவர்களை அன்புடன் அரவணைத்தார்.ஆனால் தமது பக்தர்களுக்காக செய்ய வேண்டியதை நன்கு செய்து முடித்தார்.-சாயி சத் சரித்திரம் [அத்10]

Monday, July 30, 2012

பாபா உங்களை காப்பார்

சுகமோ துக்கமோ பாபாவும்  நம்மோடு சேர்ந்து அதை அனுபவிக்கிறார்.நாம் அழும்போது அவரும் அழுகிறார்,நாம் சிரிக்கும்போது அவரும் சிரிக்கிறார்.நமது ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் அவரது பங்களிப்பு இருக்கிறது...இதை அவர்தானே உறுதியாகக் கூறியிருக்கிறார்.அவர் மீது எல்லாவற்றுக்கும் நம்பிக்கை வையுங்கள்.பாபா உங்களை காப்பார் -சாயி தரிசனம்.

Sunday, July 29, 2012

சாயியின் லீலைகள்

சாயியின் லீலைகள் எண்ணத்திற்கும்,செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் அப்பாற் பட்டவை.அவரது லீலைகளை அவரைத் தவிர யாரால் விவரிக்க முடியும்?அவர் உனக்குத் தரும் வரை பொறு அல்லது நீ அவரிடமிருந்து பெறும் வரை காத்திரு.-சாயி தரிசனம்.

Saturday, July 28, 2012

கவலைகளைத் தூர எறி

உன்னுடைய கவலைகளைத்  தூர எறி.உன்னுடைய துன்பங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டன.ஒருவன் எவ்வளவுதான் நசுக்கப்பட்டு வேதனைபட்டவனாக இருப்பினும்,இம்மசூதியில் கால் வைத்தவுடனே அவன் மகிழ்ச்சியின் பாதையில் செல்கிறான்.-ஷீரடிசாய்பாபா[சத் சரித்திரம்.அத் 13]

Friday, July 27, 2012

நானே என்று அறிந்துகொள்

நான் எப்போதும் என்னை வெளிபடுத்துகிறேன்,யாரிடம் நீ மனம் விட்டு உன் குறைகளைப் பகிர்ந்து கொள்கிறாயோ அங்கிருந்தே நிவர்த்திக்கான வழிகளை நேர் செய்கிறேன்.யாரை தேடிப் போகிறாயோ அவராகவே நானிருந்து உன்னை உபசரிப்பேன்.யாரைப் பார்த்ததும் உன் இதயம் இளகுகிறதோ அவரது வாயிலாகவே நன்மை செய்கிறேன்.யார் வாயின் வழியாகவாவது ஆறுதல் சொன்னால் அதுவும் நானே என்றறி.சோதனையின் போது உன்னோடு சேர்ந்து அழுதால் அதுவும் நானே என்று அறிந்துகொள்.-ஷீரடிசாய்பாபா[சாயிதரிசனம்]

Thursday, July 26, 2012

சாயி சாயி

"சாயி சாயி"என்று எப்போதும் கூறிக் கொண்டிருப்பீர்களானால் நான் உங்களை
ஏழு கடலுக்கு அப்பால் எடுத்துச் செல்வேன்.இம்மொழிகளை நம்புங்கள்.நீங்கள் நிச்சயம் நன்மையடைவீர்கள்.வழிபாட்டின் உபசாரங்கள் எட்டோ பதினாறோ எனக்கு தேவையில்லை.எங்கு முழுமையான பக்தி இருக்கிறதோ அங்கு நான் அமர்கிறேன்.-ஸ்ரீ சாயி  சத்சரித்திரம் [அத்தியாயம்13]

Wednesday, July 25, 2012

பிரபஞ்சம்

நான் இப்பிரபஞ்சத்திற்கும் அதனுள் இருக்கும் அனைத்து உயிர்களுக்கும் தாய்.முக்குணங்கள் சந்திக்கும் இடமும் நானே.இந்திரியங்களைத் தூண்டிவிடுபவனும் நானே.நானே இப்பிரபஞ்சத்தை படைப்பவனும் காப்பவனும்,அழிப்பவனுமாம்.-ஷீரடி சாய்பாபா.

Tuesday, July 24, 2012

பயப்படாதிருப்பாய்

சோதனைக் காலம் வரும்போது நீ பயப்படாதே,கலங்காதே.நான் உன் தந்தை.உன் கூடவே இருக்கிறேன்.தந்தை தன் பிள்ளைகளை கண்டித்து நடத்துவதைப் போல இறைவனான நானும் நான் நேசிக்கிறவர்களைக் கடிந்து கொண்டு நடத்துகிறேன்.இதை புரிந்து கொண்டு நடக்கும்போது நான் உன்னை பொறுப்பு எடுத்துகொள்வேன்.எதற்கும் நீ பயப்படாதிருப்பாய்.-சாயி தரிசனம்.

Monday, July 23, 2012

கலங்காதிரு

என்னை நோக்கி நீ வேண்டுதல் செய்யத் துவங்கிய அந்த நேரத்திலேயே உனக்கு பதில் தரும் வேலையை துவங்கிவிட்டேன் என்பதையும்,அதனால் தான் நீ சோதனைகளை அனுபவிக்கிறாய் என்பதையும் உனக்குப் பலமுறை அறிவுறுத்தி வைத்திருக்கிறேன்.இப்போது அதை நினைவு படுத்துகிறேன்.கலங்காதிரு,தாமதம் ஆனாலும் தப்பாமல் கிடைக்கும்.-சாயிதரிசனம் 

Sunday, July 22, 2012

பயப்படாதிருங்கள்

பயப்படாதிருங்கள்.பலம் கொண்டு திடமான மனதோடு இருங்கள்.பாபா உங்களை ஒருபோதும் கைவிடமாட்டார்.அவர் உங்களை விட்டு விலகுவதும் இல்லை,கைவிடுவதும் இல்லை-சாயி தரிசனம் 

Saturday, July 21, 2012

என் கதைகள்

என் கதைகள் கேட்கப்பட்டால் எல்லா நோய்களும் விலகும்.சாவின் வாயினின்று எனது அடியவர்களை வெளியே இழுத்துவிடுவேன். எனது கதைகளை மரியாதையுடன் கேட்டு அவற்றை எண்ணித் தியானம் செய்துக் கிரகித்துக் கொள்ளுங்கள்.இதுவே மகிழ்ச்சிக்கும் திருப்திக்குமான மார்க்கமாகும்-ஷீரடிசாய்பாபா[ஸ்ரீ சாய் சத்சரித்திரம்]

Friday, July 20, 2012

பிரேமையே எனக்கு உணவு

நான் என் பக்தனின் அருகிலேயே தாசனாக நின்றிருப்பேன்.அவர்களின் பிரேமையே எனக்கு உணவு.அதற்காக நான் பசியுடன் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் -ஷீரடிசாய்பாபா[சாயி தரிசனம்]

Thursday, July 19, 2012

பாபாவால் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள்

கஷ்டம் வந்துவிட்டது,நீங்கள் தோல்வியடைந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்,வழி தெரியாமல் தவிக்கிறீர்கள்,பிரச்சினையை எதிர்நோக்கி இருக்கிறீர்கள்,நெருங்கியவர்களால் புறக்கணிக்கப் படுகிறீர்கள் என்றால் சந்தேகமே வேண்டாம்,நீங்கள் பாபாவால் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் என்பது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை.உங்களை முன்னேற்ற சாயி முடிவு செய்துவிட்டார் என்று பொருள் .-சாயி தரிசனம் 

என் அற்புதங்கள்

என் அற்புதங்கள் கட்டுக் கதைகள் அல்ல,நிதர்சனமானவை.அவற்றை நீ அனுபவிக்க வேண்டும் என்றல்லவா உன் காலில் நூலைக் கட்டி என்னிடம் இழுத்துக் கொண்டேன்.என்னிடம் நீ இருக்கும்போது உன் சுயநலத்தை பற்றியே சிந்திப்பானேன்???உனது பிரச்சினை என்னவாக இருந்தாலும் சரி,அவற்றை நான் முற்றிலுமாகத் தீர்த்து வைப்பேன் -ஷீரடிசாய்பாபா[சாயியின் குரல்]

Wednesday, July 18, 2012

அற்புதங்களை காண்பீர்கள்

நான் நுழைவதற்கு எந்த சுவரோ,மலையோ தடையாக இருக்காது.ஆனால் உங்கள் மனதில் நம்பிக்கையின்மை,என் மீது முழுமையான விசுவாசமின்மை என்ற தடைகள் இருக்கின்றனவே...அவற்றைத் தாண்டி என்னால் வர முடியவில்லை.அவற்றை முதலில் விலக்குங்கள்.பிறகு நான் செய்யும் அற்புதங்களை கண்குளிர காண்பீர்கள்.-ஷீரடிசாய்பாபா[ஸ்ரீ சாயியின் குரல்]

Tuesday, July 17, 2012

நல்லதாகவே நடக்கும்

நான் என்று உன் கரம் பற்றினேனோ,அன்று முதல் இன்றுவரை நீ கேட்டாலும் கேட்காவிட்டாலும் உனக்கு நன்மை மட்டுமே செய்வேன் என கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு உன்னைச் சுற்றி வருகிறேன்.ஆகவே கலக்கமடையாதே,திகைப்படையாதே ,நடப்பதெல்லாம் நல்லதாகவே நடக்கும்.-ஷீரடிசாய்பாபா[ஸ்ரீ சாயியின் குரல்]

Monday, July 16, 2012

நான் கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறேன்

உனக்குத் தேவையானவற்றையும்,உனக்கு அறுகதை உள்ளவற்றையும் நான் கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறேன்.அதை போதாதென்று இன்னும் ஏதோ வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கு ஷிரிடி எந்த விதத்தில் உதவி செய்ய முடியும்?.-ஷீரடிசாய்பாபா [சத்குருவாணி]

Sunday, July 15, 2012

என் சங்கல்பம்

மிக்க மனக்கலக்கத்துடன் எதிர்பார்க்ககூடிய விஷயம் நமக்கு நன்மை செய்வதாக இருக்க வேண்டும்.யாருக்கு எது பிராப்தமோ அதற்கு தக்கவாறே நான் அளிப்பேன்.அளிக்கப்பட்டது எதுவாக இருந்தாலும் அது என் சங்கல்பமே என்பதை நீங்கள் அறிந்தால் என்னை அறிந்து கொண்டவரேயாவர்.-ஷீரடிசாய்பாபா[சத்குருவாணி]

Saturday, July 14, 2012

கோரிக்கைகள

மனதில் ஏதோதோ கோரிக்கைகளை வைத்து கொண்டு என்னை ஆராதிக்கிறாய்.அந்தக் கோரிக்கைகளின் நன்மை தீமைகள் உனக்கு தெரியாது,நிறைவேற வேண்டும் என்ற ஆவல் மட்டுமே உன்னிடம் இருக்கிறது.உனக்கு நன்மை பயக்கும் கோரிக்கைகளை நான் நிறைவேற்றுகிறேன்.-ஷீரடிசாய்பாபா[சத்குருவாணி]

Friday, July 13, 2012

என் மார்கம்

மிக்க மனகலக்கதுடன் எதிர்ப்பார்க்கக் கூடிய விஷயம் நமக்கு நன்மை செய்வதாக இருக்க வேண்டு.நீங்கள் மிகவும் ஏங்கி தவித்தும் கிடிக்காதது ஏதாகிலும் இருந்தால்,அது என் சங்கல்பம் அற்றதாகவே இருக்க முடியும்.என் ஏக்கம் என்ன என்பதை  நீ கிரகிக்க முடிந்தால்,என் மார்கத்திற்கு நீங்களாகவே வருவீர்கள்.என் மார்கத்தில் கிடைக்கும் சாந்தி வேறு எங்கும் கிடைக்காது.-ஷீரடி சாய்பாபா[சத்குருவாணி]

Thursday, July 12, 2012

நெருக்கமாக இருப்பேன்

யார் எனக்காக ஏங்குகிறார்களோ,பரித்தவிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நான் தூரமாக நான் இருக்கமாட்டேன்.அவர்களுக்கு மற்றவர்களை விட மிக நெருக்கமாக இருப்பேன்.இறுதிகாலம் வரை எனக்காக ஏங்குபவர்கள் நிச்சயமாக என்னுள் ஐக்கியமாவார்கள்.-ஷீரடி சாய்பாபா[சத்குருவாணி]

Wednesday, July 11, 2012

பூஜைகளும் முறையீடுகளும்

"என் பூஜைகளும் முறையீடுகளும் பாபாவை அடைகின்றனவா இல்லையா ?"
என்ற சந்தேகம் உனக்குத் தேவையில்லை.உன் போக்கை நான் எப்போதும் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறேன்.எனக்குத் தெரியாமல் எதுவும் இருக்கமுடியாது.எனக்குத் தெரியாமல் எதுவும் நடக்கவும் முடியாது.-ஷீரடி சாய்பாபா [சத்குருவாணி]]

Tuesday, July 10, 2012

மாயை

நான் உனக்குள் இருக்கும்போது நீ வேறாக எங்கு இருக்க முடியும்.உனக்கும் எனக்கும் இடையில் தூரமென்பது மாயை.அதுவே சுவர் போன்ற தடையாகும்.அதைத் தகர்த்தெரி.அப்போது நாம் இருவரும் ஒன்று சேரலாம்.ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கலாம்.-ஷீரடி சாய்பாபா[சத்குருவாணி]

Monday, July 9, 2012

காரணகர்த்தா

உங்கள் காரியங்களுக்கு காரணமாய் இருப்பவன் நானே.உங்கள் கோரிக்கைகளை நிறைவேரச்  செய்யவே இரவும் பகலும் நான் உழைக்கிறேன்.இதை தெரிந்து கொண்டு பாரத்தை என்மேல் சுமத்துபவரின் காரியங்கள் விரைவாகவே நிறைவேற்றப் படுகின்றன.-ஷீரடி சாய்பாபா[சத்குருவாணி].

Sunday, July 8, 2012

நான் அங்கிருப்பேன்

நீங்கள் என்னை நினைத்தவுடன் நான் அங்கிருப்பேன்.யார் எனக்கு அளிக்காமல் உணவு உட்கொள்ளமாட்டர்களோ,யார் எல்லா காரியங்களிலும் என்னை நினைத்துக் கொள்வார்களோ,அவர்களின் முன்புறத்திலும் பின்புறத்திலும் நான் தென்படுவேன்.-ஷீரடி சாய்பாபா[சத்குருவாணி]

Saturday, July 7, 2012

நான் சொல்வதை கேள்

நான் சொல்வதை கேள் .உன் தேகம் சம்பந்தமான வேலைகளை பௌதிக உலகிலிருந்து ஒதுங்கி விடும்படி நான் கூறவில்லை.உன் கடமைகளான தர்மத்தை நீ செய்.உன் கரங்களால் வேலை செய்.உன் வாயினால் பேசு,கண்களால் பார்,அவ்விதமாக உன் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்துக் கொள்.மனதை மட்டும் என்னிடம் லயமாக்கு .உன் சிரமத்திற்கு அதிகமாகவே நூறு மடங்கு நான் கொடுக்கிறேன்.ஷீரடி சாய்பாபா [சத்குருவாணி]

Friday, July 6, 2012

கவலை எதற்கு?

கவலைகளை விடுத்து என்னிடம்  உட்கார்.என்னையே தியானி .நடக்கப் போவதை ஒருமித்த மனதுடன் சாந்தத்துடன் பார்த்துக்  கொண்டிரு.வானம் உன்மீது விழுந்தாலும் சலிப்படையாதே,உன்னைக் காப்பாற்ற நான் இருக்கும்போது இந்த கவலை எதற்கு?-ஷீரடி சாய்பாபா [சத்குருவாணி]] 

Thursday, July 5, 2012

எனது இருப்பிடம்

உன் இதயம் எனக்காக  எங்கு ஏங்குகிறதோ  அங்கு நான் இருக்கிறேன்.உன் பரிசுத்தமான இதயம் கொள்ளும் ஏக்கமே எனக்கு செய்யும்  பூஜையாகும்.என்  பக்தன் வசிக்குமிடமே எனது இருப்பிடம்.என்னிடம் மிகுந்த அன்பு கொண்டோர் இருப்பிடத்திலேயே மசூதி,துவாரகமாயி ,துணி ,சாவடி ஆகியவை இருக்கும் .அப்படிபட்டவர்களுடைய இல்லமே  என்னுடைய சமாதிமந்திரம்.-ஷீரடி  சாய்பாபா .[சத்குருவாணி]]

Wednesday, July 4, 2012

நான் உன்னுடைய தந்தை

நீ என்னுடைய குழந்தை,நான் உன்னுடைய தந்தை.நான் உனக்கு நடக்க கற்றுக்கொடுக்கிறேன்.என் சொற்படி நீ நட.அப்போது இன்பமானாலும்,துன்பமானாலும் ஒன்று போலவே இருக்கும்.-ஷீரடிசாய்பாபா  [சத்குருவாணி]http://www.shirdisaibabasayings.com

Tuesday, July 3, 2012

நான் உன்னுடையவன்

நான் சாயி சொரூபமே என்ற பாவம் வளர்த்துக்கொள்.நானும் நீயும் வேறல்ல.நீ என்னுடைய பிரதிபிம்பமே.நீ காண்பதெல்லாம் என் சொரூபமே என்ற நம்பிக்கை இருந்தால் நான் உன்னுடையவனே.-ஷீரடிசாய்பாபா [சத்குருவாணி]  http://www.shirdisaibabasayings.com

Monday, July 2, 2012

நாமஸ்மரணை

கர்மவினை தொடராமல் இருக்க என் நாமஸ்மரணை செய்யிங்கள்.என் நாமஸ்மரணையில் கர்மா அதன் சுபாவத்தை இழக்கிறது.எனது நாமத்தை ஸ்மரிப்பவரின் துன்பங்கள் தாமரை இலையின் மீது நீர்த்திவலையைப் போன்றதேயாகும்.-ஷீரடி சாய்பாபா[சத்குருவாணி] http://www.shirdisaibabasayings.com

Sunday, July 1, 2012

கவலைகளை விடு

கவலைகளை விடுத்து என்னிடம் உட்கார்.என்னையே தியானி.என் மீதே மனத்தை வை.நடக்கப்போவதை ஒருமித்த மனத்துடன் சாந்தத்துடன் பார்த்துகொண்டிரு,வானம் உன்மீது விழுந்தாலும் சலிப்படையாதே.உன்னைக் காப்பாற்ற நான் இருக்கும்போது இந்தக் கவலை எதற்கு?கலங்குவதால் என்னிடமிருந்து தூரமாகிறாய்.என்மேல் நம்பிக்கை இருந்தால்,என்னால் உனக்கு முடியாத காரியம் ஏதாகிலும் உண்டா?-ஷீரடி சாய்பாபா.

விசுவாசத்தின் ஆழத்திற்க்கேற்றவாறு பக்தனின் பக்தியை கௌரவிக்கிறார் பாபா !

பாபா,  தன் பக்தன் தன்மேல் வைக்கும் "நம்பிக்கை மற்றும் விசுவாசத்தின் ஆழத்திற்கேற்றவாறு",  அவருக்கு மிகச்சிறந்த அனுபவங்களைக் கொடுத்த...