Monday, November 19, 2012

சீரடி

பாபாவே ஒரு மனிதரை அழைத்தாலன்றி அவரருகில் யாருமே செல்ல முடியாது.சீரடிக்கு வருவது,அங்கு தங்குவது,கிளம்புவது அனைத்துமே பாபாவின் விருப்பப்படிதான் நடக்கும்.-ஸ்ரீ சாய் சத்சரித்திரம்.

நானிருக்க பயமேன்

              " நானிருக்க பயமேன்? "                                               - ஸ்ரீ ஷீரடி  சாய்பாபா .   தனது பக்தர்களுக்கு பா...