Saturday, December 1, 2012

கவலையை விடு

உன்னுடைய கடந்தகால புண்ணியங்கள் நிறைய இருப்பதால் இங்கு வந்திருக்கிறாய்.எவனொருவன் இந்த மசூதியில் காலடி எடுத்து வைக்கிறானோ அவனுக்கு இம்மையிலும் மறுமையிலும் எந்த கெடுதலும் ஏற்படாது.எனவே கவலையை விடு.-ஷீரடி சாய்பாபா.

நானிருக்க பயமேன்

              " நானிருக்க பயமேன்? "                                               - ஸ்ரீ ஷீரடி  சாய்பாபா .   தனது பக்தர்களுக்கு பா...