Tuesday, December 11, 2012

துவாரகாமயீ

நம்முடைய துவாரகாமயீயைப் பற்றி தெரியுமா?அவளுடைய மடியில் அமர்ந்திருப்பவர்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் துன்பமும் அவள் வரவிடுவதில்லை.அவள் மிகவும் கருணை உள்ளவள்.அவளுடைய மடியில் உட்கார்ந்த அந்த வினாடியே அவர்களுடைய ஆபத்துகளும் சோகங்களும் முடிவுக்கு விடுகின்றன.-ஷீரடி சாய்பாபா.

SHIRDI SAIBABA STORIES - YOUTUBE CHANNEL

SHIRDI SAIBABA STORIES - YOUTUBE CHANNEL https://www.youtube.com/channel/UCE_0CFsEDbiDOuOPAGP4Z4Q சீரடி சாய்பாபா சிலை உருவான கதை கேமராவில் ப...