Friday, February 8, 2013

மஹாபாக்கியசாலி

"வீட்டினுள்ளோ,வெளியிலோ,அல்லது வழியிலோ,நீங்கள் எவரை எதிர்கொண்டாலும் அவர்களனைவரும் என்னுடைய வெளிப்பாடுகளே.
அவர்களனைவருள்ளும் நான் உறைகின்றேன்.பூச்சியோ,எறும்போ,நீரில் வாழும் பிராணிகளோ,வானத்தில் பறக்கும் பறவைகளோ,நிலத்தில் வாழும் நாய்,பன்றி போன்ற மிருகங்களோ-அவையனைத்திலும் நான் அவசியம் நிரந்தரமாக வியாபித்திருக்கிறேன்.ஆகவே,உங்களை என்னிடமிருந்து வேறுபட்டவர்களாக நினைக்காதீர்.தம்மிலிருந்து என்னை வேருபடாதவாறு அறிந்தவர் மஹாபாக்கியசாலி."-ஷீரடி சாய்பாபா.

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

புற்று நோயை குணப்படுத்திய பாபா

https://youtu.be/jfptSQq9dm4 http://www.shirdisaibabasayings.com http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil