Sunday, March 10, 2013

அஷ்டமஹா சித்தி

பாபா அணிமா சித்தியை பெற்றவர்,கண்ணில் விழும் தூசியளவிளுங்கூட சௌகரியமாக மறைந்து கொள்ளலாம்.ஈயினுடைய உருவத்திலோ,எறும்பினுடைய  ரூபத்திலோ,புழுவினுள்ளோ பாபா சுலபமாக சஞ்சாரம் செய்தது இவ்விதமாகவே.அணிமா,மஹிமா,லகிமா என்னும் அஷ்டமஹா சித்திகளும் நவநிதிகளும் அவருடைய சந்நிதியில் கைகட்டிச் சேவகம் செய்தன.
http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

அமைதியாக இரு அஞ்சவேண்டாம்

SHIRDI SAIBABA STORIES - YOUTUBE CHANNEL https://www.youtube.com/channel/UCE_0CFsEDbiDOuOPAGP4Z4Q அமைதியாக இரு அஞ்சவேண்டாம்   https://youtu....