Sunday, March 3, 2013

விருப்பங்களைப் பூர்த்திபண்ணுபவன்

உன்னுடைய மனதில் என்னென்ன தோன்றுகின்றனவோ  அண்ணன்ன விருப்பங்களைப் பூர்த்திபண்ணுபவன்  நானே.உமக்கு இகவுலகில் நல்வாழ்வும் பரவுலகில் மேன்மையும் மோக்ஷமும் அளிக்கக்கூடியவன் நானே.-ஸ்ரீ ஷீரடி சாய்பாபா. 
http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

பாபாவால் அருளப்பட்ட அத்தனையும் நன்மைக்கே !

பாபாவால் நமக்கு அருளப்பட்ட அத்தனையும் நிச்சயமாக நன்மைக்காகவே ஆனது என்னும் உறுதியான நம்பிக்கையுடன் பாபா அருளிய யாவற்றையும் மகிழ்ந்து அனுபவிக்...