Sunday, October 13, 2013

பக்தியை அதிகப்படுத்துவேன்

நீர் உமது கடமையைச் செய்யும்.சிறிதளவும் அஞ்சாதீர்.என் மொழிகளில் நம்பிக்கை வையும்.என்னுடைய லீலைகளை நினைவில் கொள்.நான் உன்னுடைய ஆசைகளைப் பூர்த்தி செய்து உன்னுடைய பக்தியை அதிகப்படுத்துவேன்.-ஷீரடி சாய்பாபா[ஸ்ரீ சாய்  சத்சரித்திரம்]
http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

Fake Photographs displayed in Web Media and Social Networks as original Photographs of Shri Sai Baba

Fake Photographs displayed in Web Media and Social Networks as original Photographs of Shri Sai Baba    http://www.shirdisaibabasayings.com ...