Sunday, October 13, 2013

பக்தியை அதிகப்படுத்துவேன்

நீர் உமது கடமையைச் செய்யும்.சிறிதளவும் அஞ்சாதீர்.என் மொழிகளில் நம்பிக்கை வையும்.என்னுடைய லீலைகளை நினைவில் கொள்.நான் உன்னுடைய ஆசைகளைப் பூர்த்தி செய்து உன்னுடைய பக்தியை அதிகப்படுத்துவேன்.-ஷீரடி சாய்பாபா[ஸ்ரீ சாய்  சத்சரித்திரம்]
http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

புற்று நோயை குணப்படுத்திய பாபா

https://youtu.be/jfptSQq9dm4 http://www.shirdisaibabasayings.com http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil