Sunday, December 22, 2013

தெய்வபலம்

ஒருவருக்கு இணையில்லாத புத்திசாதுர்யம் இருக்கலாம்.ஆடாத அசையாத சிரத்தையும் இருக்கலாம்.ஆயினும் சாயியைப்போன்ற பலமான குரு அமைவதற்கு தெய்வபலம் அவசியம் வேண்டும்.-ஸ்ரீ சாயி இராமாயணம்.
http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

புற்று நோயை குணப்படுத்திய பாபா

https://youtu.be/jfptSQq9dm4 http://www.shirdisaibabasayings.com http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil