Tuesday, April 1, 2014

மகிழ்ச்சி

எல்லாத் துன்பங்களையும் பொறுமையுடன் தாங்கிக்கொண்டு என்னை சரணடைகிறவன் என்னை மிக மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்துகிறான்.-ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா.
http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

குருசரணம்

"இடையறாத குருநினைவே நமக்கு இகவுலக க்ஷேமமும் பரவுலக க்ஷேமமும். குருசரணங்களில் பணிவதே செய்யவேண்டிய செயல்கள் அனைத்தும்; அடையவேண்டிய பலன்கள...