Monday, May 16, 2016

வியாதி

பாபாவை மிஞ்சிய வைத்தியரில்லை. பாபாவின் கிருபையை பெற்றவனுக்கு  சகல வியாதிகளும் போய் அவன் செய்த பாவங்களெல்லாம் நசிந்துவிடும்.

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

பாபாவால் அருளப்பட்ட அத்தனையும் நன்மைக்கே !

பாபாவால் நமக்கு அருளப்பட்ட அத்தனையும் நிச்சயமாக நன்மைக்காகவே ஆனது என்னும் உறுதியான நம்பிக்கையுடன் பாபா அருளிய யாவற்றையும் மகிழ்ந்து அனுபவிக்...