Monday, May 16, 2016

வியாதி

பாபாவை மிஞ்சிய வைத்தியரில்லை. பாபாவின் கிருபையை பெற்றவனுக்கு  சகல வியாதிகளும் போய் அவன் செய்த பாவங்களெல்லாம் நசிந்துவிடும்.

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

சாயி நாம ஜெபம்

https://youtu.be/gf4LDqvForY PLEASE SUBSCRIBE TO SHIRDI SAIBABA STORIES YOUTUBE CHANNEL                           https://www.youtube.com/ch...