Monday, May 23, 2016

என் பக்தன்

    

என் பக்தன் ஆயிரம் மயில்களுக்கு அப்பால் இருந்தாலும், ஒரு குருவி யின் கால்களுக்கு கயிறு கட்டி இழுப்பது போல், இந்த மசுதி தாயிடம் இழுத்துக்கொண்டு வருவேன்.- ஷிர்டி  ஸ்ரீ சாய்பாபா

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

NOVEMBER 30

http://www.shirdisaibabasayings.com http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil