Tuesday, May 3, 2016

சிறிதளவும் அஞ்சாதீர்


நீர் உமது கடமையைச் செய்யும். சிறிதளவும் அஞ்சாதீர். என் மொழிகளில் நம்பிக்கை வையும். என்னுடைய லீலைகளை நினைவில் கொள். நான் உன்னுடைய ஆசைகளைப் பூர்த்தி செய்து உன்னுடைய பக்தியை அதிகப்படுத்துவேன். - ஸ்ரீ ஷீரடி சாய்பாபா[ஸ்ரீ சாய்  சத்சரித்திரம்]

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

NOVEMBER 30

http://www.shirdisaibabasayings.com http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil