Friday, July 8, 2016

இகழ்ந்து பேசாதேநீ யாரைப் பற்றியாவது இகழ்ந்து பேசினாலோ, யாரிடமாவது குற்றம் கண்டாலோ, அக்கணமே நான் வலியை அனுபவிக்கிறேன்.- ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா.

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

ஸ்ரீ சாய்பாபாவின் ஆன்மீகப் பயிற்சி

ஸ்ரீ சாய்பாபா, ஒரே மாதிரியான ஆன்மீகப் பயிற்சியையே அனைவருக்கும் போதிக்கவில்லை. வருபவருடைய சூழ்நிலை, தன்மை, நிலைமை ஆகியவற்றுக்கு ஏற்றவாற...