Sunday, October 23, 2016

உன்னுடன் இருப்பேன்.நான் உன்னுடன் இருப்பேன். உன் உள்ளே இருப்பேன், புறத்தே இருப்பேன். நீ எப்படியிருந்தாலும்,என்ன செய்தாலும் அவ்வாறு இருப்பேன். -  ஸ்ரீ ஷீர்டி சாய்பாபா.


http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

பாபாவின் பாதங்களை வழிபடுங்கள்

மிக சங்கடமான நிலைமை வரும்போது தன்னுடைய கஷ்டத்தைத் தாங்க முடியாமல் மனிதனுக்கு இறைவனின் ஞாபகம் வருகிறது. முழுத்தீவிரத்துடன் பக்திசெய...