Wednesday, July 19, 2017

பாபா உன்னுடனே இருக்கிறார்.


எங்கே பக்தர்கள் என்னுடைய பெருமையைப் பாடுகிறார்களோ, அங்கு கண் கொட்டாமல் விழித்துக்கொண்டிருகிறேன். - ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா.

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil


Appeal to SAI Devotees By Shirdi Sai Sansthan

http://www.shirdisaibabasayings.com http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil