Saturday, January 6, 2018

குருவே வழிகாட்டி

Image may contain: 1 person, indoor

"உன் குறிக்கோளை அடைய குருவே நேரடியாக அழைத்துச் செல்வார். வழிகாட்டி இல்லையென்றால் நீ காணாமல் போகலாம்." 
                                                          - ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா.http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

குருசரணம்

"இடையறாத குருநினைவே நமக்கு இகவுலக க்ஷேமமும் பரவுலக க்ஷேமமும். குருசரணங்களில் பணிவதே செய்யவேண்டிய செயல்கள் அனைத்தும்; அடையவேண்டிய பலன்கள...