Monday, August 6, 2018

பூர்வ ஜன்ம புண்ணியச் செயல்

Image may contain: 1 person, smiling

"பூர்வ ஜன்மங்களில் செய்த சுகிருதங்களால் (புண்ணியச் செயல்களால்) அல்லவோ  பாபாவின் பாதகமலங்களை நோக்கி நாம் பலமாக இழுக்கப்பட்டிருக்கிறோம்;  அதுவே நம்முடைய அடைக்கலம்."


                            Image may contain: 1 person, text

                                            shri NARSIMMA SARASWATHI

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

புற்று நோயை குணப்படுத்திய பாபா

https://youtu.be/jfptSQq9dm4 http://www.shirdisaibabasayings.com http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil