அன்னதானம் செய்

பகவன்தாரோ ஷீர்சாகர் என்பவர் பாபாவின் பக்தர்.  ஷீரடிக்கு ஒருமுறை தரிசனத்திற்கு வந்தபோது பாபா அவரிடம்,   "ஓ ! ஷீர்சாகர்‌,   உன் தந்...