Sunday, July 7, 2019

இகவுலக க்ஷேமமும் பரவுலக க்ஷேமமும்"இடையறாத குருநினைவே நமக்கு இகவுலக க்ஷேமமும் பரவுலக க்ஷேமமும். குருசரணங்களில் பணிவதே செய்யவேண்டிய செயல்கள் அனைத்தும்; அடையவேண்டிய பலன்கள் அனைத்தும் ;"

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

நீ மிகவும் சஞ்சலமடைந்துள்ளாய்

" நீ மிகவும் சஞ்சலமடைந்துள்ளாய். எனக்கு பிக்ஷை கொடு. உனது உடல், மனம், முழுவதையும் பிக்ஷையாகக் கொடு " - ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா. 1927ல...