Wednesday, October 16, 2019

பயமென்பதே இல்லை

Image may contain: indoor

எல்லாவற்றையும் குரு(பாபா)வின் பாதங்களில் சமர்ப்பித்துவிட்டவருக்கு பயமென்பதே இல்லை. - ஸ்ரீ சாயி சத்சரித்திரம்.

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

நீ மிகவும் சஞ்சலமடைந்துள்ளாய்

" நீ மிகவும் சஞ்சலமடைந்துள்ளாய். எனக்கு பிக்ஷை கொடு. உனது உடல், மனம், முழுவதையும் பிக்ஷையாகக் கொடு " - ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா. 1927ல...