Wednesday, October 21, 2020

நானிருக்க பயமேன்

              " நானிருக்க பயமேன்? "

                                            - ஸ்ரீ ஷீரடி  சாய்பாபா.

 தனது பக்தர்களுக்கு பாபா அளித்த உறுதி மொழி இது. எந்தவித சங்கடங்கள் வரும்போதும் பாபாவின் இந்த உறுதிமொழியை நினைவில் கொள்ளுங்கள். அச்சம் கொள்ளத் தேவையில்லை. 


http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

குருசரணம்

"இடையறாத குருநினைவே நமக்கு இகவுலக க்ஷேமமும் பரவுலக க்ஷேமமும். குருசரணங்களில் பணிவதே செய்யவேண்டிய செயல்கள் அனைத்தும்; அடையவேண்டிய பலன்கள...