Friday, November 20, 2020

என்னை மட்டுமே நினைவில் நிறுத்தி
எவனொருவன் தனது அஹங்காரத்தை ஒதுக்கித் தள்ளி, எனக்கு பணிவுள்ள சேவகனாக இருந்து, அடிக்கடி என்னை மட்டுமே நினைவில் நிறுத்திக்கொண்டு, எனக்கு நன்றி செலுத்தி, என்னை முழுமையாக நம்புகிறானோ அவனது பந்தங்கள் அறுபட்டு போகின்றன. அவன் முக்தி அடைவது உறுதி !

- ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா


http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

குருசரணம்

"இடையறாத குருநினைவே நமக்கு இகவுலக க்ஷேமமும் பரவுலக க்ஷேமமும். குருசரணங்களில் பணிவதே செய்யவேண்டிய செயல்கள் அனைத்தும்; அடையவேண்டிய பலன்கள...