ஸாயீயின் திருவாய்மொழியே சத்தியப்பிரமாணம் !

பாபா எப்படிச் சொல்கிறாரோ அது அப்படியே நடக்கும் ; ஜோதிடமும் கைரேகையும் பொய்யாகும் ; ஸாயீயின் வார்த்தைகள் தப்பர்த்தம் செய்துகொள்ள முடியாதவை ; ...