Showing posts with label என் உடல். Show all posts
Showing posts with label என் உடல். Show all posts

Monday, January 17, 2011

என் உடல், மனம்


என் உடல், மனம், புத்தி குருவின் ஆதீனத்தில் உள்ளன. நான் சுதந்திரமானவன் அல்லன் என்ற எண்ணத்துடன் குருசேவை செய்யுங்கள். ஷிர்டி சாய்பாபா

நாய் ரூபத்தில் உணவு உண்ண வந்த சாய்பாபா

நாய் ரூபத்தில் உணவு உண்ண வந்த சாய்பாபா  https://youtu.be/R528Bcsq50c http://www.shirdisaibabasayings.com http://www.facebook.com/shirdisaib...