Showing posts with label என் கதைகளைக் கேளுங்கள். Show all posts
Showing posts with label என் கதைகளைக் கேளுங்கள். Show all posts

Thursday, May 23, 2013

என் கதைகளைக் கேளுங்கள்

நம்பிக்கையுடன் நான் கூறுவதை கேளுங்கள்.நான் உங்களுக்காகவே வந்துள்ளேன்.உங்கள் காரியத்தைத் தவிர,எனக்கென்று வேலைகள் ஏதும் இல்லை.கர்ம அனுசரணைகளும் இல்லை.இரவும்,பகலும் உங்களைப் பற்றியதே என் சிந்தனையெல்லாம்!உங்களைக் கடைத்தேற்றுவதோன்றே என் லட்சியம்.என் பக்கமாக பார்வையை திருப்புங்கள்.அமைதியான மனதுடையவராய் என் கதைகளைக் கேளுங்கள்.அப்படியாக வெற்றியடையுங்கள்.-ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா.
http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

November 29

http://www.shirdisaibabasayings.com http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil