No posts with label கர்மத்தை நான் சுமக்கிறேன். Show all posts
No posts with label கர்மத்தை நான் சுமக்கிறேன். Show all posts

"குருபூர்ணிமா - சப்தாக பாராயணம் "

சாய் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.. 🙏🙏 "குருபூர்ணிமா -  சப்தாக பாராயணம்" வரும் 13-07-2022ம் தேதி குருபூர்ணிமா தினம் கொண்டாடப்ப...