Showing posts with label பாபா வின் உபதேசம் 11. Show all posts
Showing posts with label பாபா வின் உபதேசம் 11. Show all posts

Tuesday, May 31, 2011

பாபா வின் உபதேசம் 11


என்னுடைய பக்தர்களுடைய வீட்டில் ஒரு போதும் தேவை என்பதே இருக்காது. - ஷிர்டி சாய்பாபா 

"குருபூர்ணிமா - சப்தாக பாராயணம் "

சாய் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.. 🙏🙏 "குருபூர்ணிமா -  சப்தாக பாராயணம்" வரும் 13-07-2022ம் தேதி குருபூர்ணிமா தினம் கொண்டாடப்ப...