Showing posts with label யோகம். Show all posts
Showing posts with label யோகம். Show all posts

Thursday, May 29, 2014

யோகம்

என் அனுகிரகத்தால் இந்தப் பிறவியில் என்னை ஆராதிக்கிறாய்.என்னை ஸ்மரிக்கிறாய்.அப்படி என்னை ஸ்மரிக்கும் அவகாசம் உனக்கு கிடைத்ததே ஒருயோகம்.-ஸ்ரீ ஷீரடிசாய் பாபா.
http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

Wednesday, June 27, 2012

யோகம்

என் அனுகிரகத்தால் இந்தப் பிறவியில் என்னை ஆராதிக்கிறாய்.என்னை ஸ்மரிக்கிறாய்.அப்படி என்னை ஸ்மரிக்கும் அவகாசம் உனக்கு கிடைத்ததே ஒருயோகம்.-ஷீரடிசாய் பாபா.
http://www.shirdisaibabasayings.com

"குருபூர்ணிமா - சப்தாக பாராயணம் "

சாய் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.. 🙏🙏 "குருபூர்ணிமா -  சப்தாக பாராயணம்" வரும் 13-07-2022ம் தேதி குருபூர்ணிமா தினம் கொண்டாடப்ப...